اجاره منزل مبله

در حال بارگذاری اطلاعات

اجاره منزل مبله
منزل مبله با کلیه امکانات رفاهی
در بهترین نقاط شهر شیراز
24 ساعت شبانه روز
پاسخگوی مهمانان عزیز هستیم
با ما در تماس باشید
9698 254 0901

بلوار مدرس شیراز

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">سینا رنت را برای رزرو و اجاره <strong><a title="منزل مبله شیراز" href="https://sinarent.com" data-mce-href="https://sinarent.com">منزل مبله شیراز</a></strong> انتخاب کنید.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">بلوار مدرس شهر شیراز یکی از بلوار های قدیمی شهر شیراز می باشد که به دلیل گرفتن پایگاه نیروی هوایی شهید دوران در این بلوار به جاده پایگاه نیز معروف است. بلوار مدرس شیراز در واقع ورودی شرقی شهر شیراز را به میدان ولیعصر و از آنجا به خیابان زند و مرکز شهر شیراز متصل می کند. ورودی شرقی شهر شیراز محل ورود مسافران از شهرهای بندرعباس، کرمان، لار، جهرم، فسا، سروستان و .. می باشد که با گذر از بلوار خلیج فارس به میدان ورودی شهر شیراز به نام میدان الله که شیرازی ها آن را به نام فلکه گل سرخ می‌شناسند خواهند رسید. ورودی فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شهر شیراز در سمت چپ این میدان و در ابتدای بلوار مدرس قرار گرفته است. سمت راست میدان گل سرخ، بلوار شهید شیرودی قرار دارد و مسیر روبرو، ابتدای بلوار مدرس می باشد. از میدان گل سرخ که به بلوار مدرس وارد شویم به ترتیب به اماکن و خیابان های زیر دسترسی خواهیم داشت. برای رزرو و اجاره <strong><a title="منزل مبله در شیراز" href="https://sinarent.com" data-mce-href="https://sinarent.com">منزل مبله در شیراز</a></strong> تنها با سینا رنت یک تماس بگیرید.</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .5in 10.0pt 0in;" data-mce-style="mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .5in 10.0pt 0in;"><!-- [if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;" data-mce-style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-list: Ignore;" data-mce-style="mso-list: Ignore;">1- </span></span><span lang="AR-SA">ایستگاه مترو شهید دستغیب واقع در میدان الله (فلکه گل سرخ) در ورودی فرودگاه شیراز. این اوالین ایستگاه <a title="خط یک متروی شهر شیراز" href="https://shirazrent.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B7-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-?id=134" data-mce-href="https://shirazrent.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B7-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-?id=134">خط یک متروی شهر شیراز</a> می باشد به سمت مرکز شهر (خیابان زند-میدان ستاد- میدان نمازی- قصردشت) که در نهایت به میدان خیابان معالی آباد و میدان احسان منتهی می شود.</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .5in 10.0pt 0in;" data-mce-style="mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .5in 10.0pt 0in;"><!-- [if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;" data-mce-style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-list: Ignore;" data-mce-style="mso-list: Ignore;">2-<span style="font: 7.0pt;" data-mce-style="font: 7.0pt;"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="AR-SA">بیمارستان نیروی هوایی در سمت چپ</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .5in 10.0pt 0in;" data-mce-style="mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .5in 10.0pt 0in;"><!-- [if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;" data-mce-style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-list: Ignore;" data-mce-style="mso-list: Ignore;">3-<span style="font: 7.0pt;" data-mce-style="font: 7.0pt;"> </span></span></span><span lang="AR-SA">درب دوم پایگاه نیروی هوایی شیراز در سمت چپ</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .5in 10.0pt 0in;" data-mce-style="mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .5in 10.0pt 0in;"><!-- [if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;" data-mce-style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-list: Ignore;" data-mce-style="mso-list: Ignore;">4-<span style="font: 7.0pt;" data-mce-style="font: 7.0pt;"> </span></span></span><span lang="AR-SA">خیابان شهید دوران (بریجستون) در سمت راست</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .5in 10.0pt 0in;" data-mce-style="mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .5in 10.0pt 0in;"><!-- [if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;" data-mce-style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-list: Ignore;" data-mce-style="mso-list: Ignore;">5-<span style="font: 7.0pt;" data-mce-style="font: 7.0pt;"> </span></span></span><span lang="AR-SA">ایستگاه مترو شهید دوران در ابتدای خیابان شهید دوران </span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .5in 10.0pt 0in;" data-mce-style="mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .5in 10.0pt 0in;"><!-- [if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;" data-mce-style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-list: Ignore;" data-mce-style="mso-list: Ignore;">6- </span></span><span lang="AR-SA">درب اول پایگاه نیروی هوایی شیراز در سمت چپ</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .5in 10.0pt 0in;" data-mce-style="mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .5in 10.0pt 0in;"><!-- [if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;" data-mce-style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-list: Ignore;" data-mce-style="mso-list: Ignore;">7-<span style="font: 7.0pt;" data-mce-style="font: 7.0pt;"> </span></span></span><span lang="AR-SA">پارک پرواز در سمت راست</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .5in 10.0pt 0in;" data-mce-style="mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .5in 10.0pt 0in;"><!-- [if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;" data-mce-style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-list: Ignore;" data-mce-style="mso-list: Ignore;">8-<span style="font: 7.0pt;" data-mce-style="font: 7.0pt;"> </span></span></span><span lang="AR-SA">خیابان فرصت شیرازی ( سردخانه ) در سمت راست</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .5in 10.0pt 0in;" data-mce-style="mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .5in 10.0pt 0in;"><!-- [if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;" data-mce-style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-list: Ignore;" data-mce-style="mso-list: Ignore;">9-<span style="font: 7.0pt;" data-mce-style="font: 7.0pt;"> </span></span></span><span lang="AR-SA">ایستگاه متروی فرصت شیرازی در ابتدای خیابان فرصت شیرازی</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .5in 10.0pt 0in;" data-mce-style="mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .5in 10.0pt 0in;"><span lang="AR-SA">10- پمپ بنزین و پمپ گاز در سمت چپ</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .5in 10.0pt 0in;" data-mce-style="mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .5in 10.0pt 0in;"><!-- [if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;" data-mce-style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-list: Ignore;" data-mce-style="mso-list: Ignore;">11-<span style="font: 7.0pt;" data-mce-style="font: 7.0pt;"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="AR-SA">ایستگاه متروی جانبازان</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">12- بلوار جانبازان ( پدونک ) در سمت راست</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">13- پارک شهید دوران در سمت چپ</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">14- تقاطع غیر همسطح غدیر ( سمت راست  به  بلوار سرداران و سمت چپ به بلوار رحمت منتهی می شود)</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">15- خیابان فضل آباد در سمت چپ</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">16- دانشگاه صنعتی شیراز در سمت راست و روبروی خیابان فضل آباد</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">17- ایستگاه متروی غدیر جنب دانشگاه صنعتی شیراز</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">18- پمپ گاز در سمت چپ</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">19-خیابان شهید کلانتری در سمت راست</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">20- نیروگاه گازی شیراز در سمت چپ</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">21- ایستگاه متروی رازی</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">22- بلور رازی در سمت چپ</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">23- خیابان پست و اداره پست مرکزی در سمت راست</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">24-کوی الزهرا در سمت چپ</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">25- بلوار آزادگان در سمت راست- موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی شیراز</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">26- درمانگاه شبانه روزی ابا عبدالله در سمت چپ</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">27- ایستگاه متروی فضیلت </span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">28- خیابان فضیلت در سمت راست</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">29- پارک فضیلت در سمت راست</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">30- پمپ بنزین در سمت راست</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">31- کلانتری مدرس در سمت چپ</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">32- خیابان کاوه در سمت راست</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">33- پایانه مسافربری مدرس ( ترمینال مدرس ) در سمت چپ</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">34- ایستگاه متروی کاوه روبروی پایانه مسافربری مدرس</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">35- ایستگاه متروی ولیعصر</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">36- پل کابلی ولیعصر ( سمت راست به بلوار سلمان فارسی و میدان کلبه منتهی می شود، و مسیر روبرو به خیابان کریمخان زند و مرکز شهر)</span></p>

از واحدهای زیر انتخاب نمایید


 • یک خواب | دو خواب
 • دو تخت 2 نفره
 • چند دست رخت خواب اضافی
 • فرنگی و ایرانی
 • پارکینگ و آسانسور
 • میز نهار خوری 4 نفره
 • ال ای دی
این واحد را به اشتراک بگذارید نمایش همه تصاویر
تماس با سینارنت

09012549698

آدرس: زرهی روبروی بولوار بعثت؛ دسترسی بسیار آسان به ستارخان، عفیف آباد، زرهی، فرهنگشهر، ملاصدرا، میدان نمازی و ... • یک خواب | دو خواب
 • دو تخت 2 نفره
 • چند دست رخت خواب اضافی
 • فرنگی و ایرانی
 • پارکینگ و آسانسور
 • میز نهار خوری 6 نفره
 • ال ای دی
این واحد را به اشتراک بگذارید نمایش همه تصاویر
تماس با سینارنت

09012549698

آدرس: زرهی روبروی بولوار بعثت؛ دسترسی بسیار آسان به ستارخان، عفیف آباد، زرهی، فرهنگشهر، ملاصدرا، میدان نمازی و ... • یک خواب | دو خواب
 • دو تخت 2 نفره
 • چند دست رخت خواب اضافی
 • فرنگی و ایرانی
 • پارکینگ و آسانسور
 • میز نهار خوری 4 نفره
 • ال ای دی
این واحد را به اشتراک بگذارید نمایش همه تصاویر
تماس با سینارنت

09012549698

آدرس: زرهی روبروی بولوار بعثت؛ دسترسی بسیار آسان به ستارخان، عفیف آباد، زرهی، فرهنگشهر، ملاصدرا، میدان نمازی و ... • یک خواب
 • یک تخت 2 نفره
 • چند دست رخت خواب اضافی
 • فرنگی و ایرانی
 • پارکینگ و آسانسور
 • اپن آشپزخانه به صورت نهار خوری
 • ال ای دی
این واحد را به اشتراک بگذارید نمایش همه تصاویر
تماس با سینارنت

09012549698

آدرس: ستارخان، کوچه باغ های کوی دنا؛ دسترسی بسیار آسان به ستارخان، زرگری، ملاصدرا، زرهی، قدوسی، مطهری و...